Lozan 2005

 

Wintertuhr ve Lozan kurultaylarında görüşülüp kabul edilen “Lozan 2005 Bildirgesi”
(24 Temmuz 2005)


Yüce Türk Milleti!

Lozan Antlaşması'nın 82. yıldönümünde, Türkiye'den Lozan'a gelen KKTC 1.Cumhurbaşkanı, siyasal parti temsilcileri, eski milletvekilleri, üniversite rektörleri, dekanlar, profesörler, emekli generaller ve subaylar, işçi ve kamu emekçisi sendikalarının, meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri, sanatçılar, işadamları, yurtsever aydınlar ve Avrupa'da çalışan Türklerin temsilcileri olarak, Lozan Antlaşması'nın gerçekleştirildiği kürsüden bütün dünyaya ilan ediyoruz:

ABD yönetimi ve onun dünya efendiliği iddiasına hizmet eden bazı devletler; milletimizin Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklâl Savaşı'yla kazandığı ve Lozan'da İsmet Paşa'nın başkanlığındaki Türk Heyetinin bir antlaşma ile onlara onaylattığı bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, millî birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve ekonomik gelişme olanaklarımızı yeniden elimizden almak için harekete geçmişlerdir. Bizi millî devletimizden yoksun bırakma; milletimizi etnik gruplara, mezheplere ve cemaatlere bölme; Türk Devrimi'ni yıkma ve Türk Ordusu'nu kriz bölgelerine ve özellikle komşularımıza karşı müdahale gücü olarak sürme amaçlarını eylemli olarak ortaya koymuşlardır. Bu planlarını, Türkiye devletini Avrupa Birliği kapısında çarmıha gerdikleri koşullarda uygulamaya çalışmaktadırlar.

Ancak, binlerce yıllık geleneği olan kahraman Türk Ordusunu bu emellerine alet edemeyeceklerdir.

Lozan'dan bu uğursuz planın asıl sahibi ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine bayrak gösteriyor ve meydan okuyoruz:

Elimizden almak istediğiniz her şey, yine sizlerin girişimlerinize karşı 1914-1922 arasında dökülen şehit kanları pahasına ve ulusal bir mücaadele sonucunda kazanılmıştır. Ve eğer bu emellerinizde ısrar ederseniz, ülkemizi her koşulda kanımız ve canımızla yine savunacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Türk milleti, yekvücut olarak, emperyalizme karşı Mazlum Milletlerin ilk kurtuluş savaşını vermiş ve geçtiğimiz yüzyılda da ulusların özgürlük hareketinin öncüsü olmuştur.

Türk ulusu olarak bu eşsiz tarihsel birikimimizle, diri ve bilgili insan kaynaklarımızla, dağlarımız, ormanlarımız ve denizlerimizle, canımızla malımızla, vatanımızı ve Kemalist Devrimi savunmaya hazırız. Varlığımız, Türk varlığına ve insanlık varlığına armağan olsun. Milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesini, bizi mecbur bıraktığınız için bu kez de Avrupa'nın göbeğinden bütün dünyaya ilan ediyoruz:

Lozan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşunun teminatıdır, tapusudur, nüfus cüzdanıdır.

Lozan Antlaşmasına dokunamazsınız!


Washington'dan insanlığa karşı yeni bir Haçlı Seferi başlattıklarını ilan edenler, "Küreselleşme çağında millî devletlerin ömrü bitmiştir" fermanını buyurmuşlardır. Oysa bu tehdit de gösteriyor ki, millî devletlerin çağı esas şimdidir. Devletler bağımsızlık, milletler özgürlük, halklar refah ve barış istiyor. Hiçbir güç, bu akımın karşısında duramaz; duramayacaktır!

Bize, 'Toprağınıza tütün dikemezsiniz, pamuk ekemezsiniz, tarım ve hayvancılığınızı destekleyemezsiniz, fabrikalarınızda şeker, iplik, demir, çelik vb üretemezsiniz; madenlerinizi işleyemezsiniz; Türk Telekom, Tüpraş, Erdemir gibi stratejik öneme sahip ülkenizin büyük kuruluşlarını özelleştireceksiniz' diyenlere, bize Avrupa kapısında dayatılan bu esaret programına, bizi ABD güdümünde bir mafya-tarikat rejimine mahkûm etmek isteyenlere, Lozan kürsüsünden red cevabı veriyoruz.

Ülkeleri parçalamak için etnik ayrılıkçılığı, dinsel yobazlığı ve uluslararası terörü kışkırtmakta ve kullanmakta olan ABD emperyalizmi, dünya hegemonyası için, Yugoslavya'dan sonra Irak'ı da parçalamış ve işgal etmiş, Afganistan topraklarına girmiştir. Stratejik hedef olarak belirlediği Asya'nın merkezini ele geçirmek ve enerji hatlarını denetim altına almak için, İsrail'le ve Türkiye'nin tepesindeki iktidar sahipleriyle iş-birliği yaparak, Irak'ın kuzeyinde Kukla bir devlet kurmuştur. Bu Kukla devlet, yalnız bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü değil, bütün Asya ve Avrupa ülkelerini tehdit eden bir fesat üssüdür.

Avrupa devletleri, bugün bunu anlamasalar da, Türkiye'nin ve komşularının bütünlüklerinin Avrupa için ne kadar büyük bir önem taşıdığını bugün göremeseler de, biz Türkiye, Irak, İran ve Suriye olarak, kendimizi savunacak güçteyiz. Irak batağına saplananlar, o bataklıkta kuşatılmışlardır ve boğulacaklardır.

Hangi koşulda olursa olsun, Türk Ulusu olarak toprak bütünlüğümüzü ve milli birliğimizi savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Kıbrıs, Washington'un, Fas ve Moritanya'dan Afganistan ve Pakistan'a kadar uzanan 24 ülkenin haritasını değiştirme iddiasıyla sahnelediği 'Kuzey Afrika ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP)' nde merkezi bir öneme sahiptir. ABD'nin amacı, Kıbrıs'ı yalnız Türkiye'ye değil, bütün Ortadoğu'ya karşı bir saldırı üssü haline getirmek ve bunun da ötesinde Rusya, Orta Asya ve Çin'i hedef alan bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktır.

Kıbrıs Adası'nda uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımız vardır. Bu haklarımızın korunması devletimizin güvenliği açısından vazgeçilmez önemdedir. Ayrıca, Türkiye olarak, insanlığın Kuzey Kıbrıs'tan Kuzey Irak'a uzanan ön cephesinde, yalnız vatanımız için değil, barış isteyen bütün dünya halkları ve devletleri için büyük bir mücaadele veriyoruz. Bu cephede Türkiye'yi destekleyen herkes, kendisini desteklemiş olacaktır.

Lozan'dan ilan ediyoruz: KKTC' ye dokunamazsınız!

İngiliz, Fransız ve Çarlık Rusyası emperyalistleri, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni paylaşmak ve parçalamak istediler. 1915 yılında bizi arkamızdan vurmak için Ermeni terör çetelerini; yine aynı tarihte Çanakkale'de Avusturalya ve Yeni Zelanda'nın zavallı insanlarını ve 1919 yılında Yunanistan'daki krallık rejimini üzerimize sürdüler. Türk milleti, emperyalizmin ateşe attığı kukla güçlere karşı 1914' ten, 1922 yılına kadar soykırım değil, vatan savunması yapmıştır.

Vatan savunması, en yüksek insan hakkıdır. Suçlu olanlar, bugün olduğu gibi emperyalist devletler ve onların güdümündeki güçlerdir. Nitekim, kurultayımızda şu tarihi gerçekler tüm katılımcılarca ayakta, yüksek sesle tekrarlanmıştır:

“ Ermeni soykırımı, uluslararası bir yalandır.”
“ Ermeni soykırımı, tarihsel bir yalandır.”
“ Biz vatanımızı savunduk.”
“ Yalanlarınızı Lozan'dan yüzünüze çarpıyoruz.”
Lozan'dan bütün dünyaya ilan ediyoruz:

Fener Patriği'nin Ekümenik ilan edilmesi yoluyla, İstanbul'umuzun yeniden Bizanslaştırılmasına ve ikinci bir Vatikan yaratılmasına asla izin verilmeyecektir.

Asya'dan yeni bir uygarlık yükselmektedir. Güneş, yeniden Doğudan doğmaktadır. Ufukta ışıkları görülen bu uygarlık, dünyayı yıkıma götüren sizin sisteminizin bir tekrarı olmayacaktır. Asya tarihinin birlikte yaşama kültürü, büyük kamu projeleri, halka hizmet, gönül birliği ve güçbirliği gelenekleri, yükselen yeni uygarlıkla birlikte yeniden tarih sahnesine çıkmaktadır.

Lozan'dan bütün dünyaya ilan ediyoruz:

Türkiye, Avrasya'nın ön cephesi ve öncülerinden biri olarak, 20. yüzyılın başında Mazlum Milletlerin kurtuluş savaşlarını başlattığı gibi, 21. yüzyılın başında da, yeni uygarlığın kuruluşunda üzerine düşeni yapacaktır.

ABD'nin 'GOP' dediği projede göreve hazır olduğunu itiraf eden tepemizdeki işbirlikçileri iktidardan indireceğiz ve Atatürk'ün "Yurtta ve dünyada barış"a hizmet eden, bağımsız, halkçı, milliyetçi ve devrimci cumhuriyetini yaşatacağız!

Bu tarihi insanlık görevini yerine getireceğimize hep birlikte yemin ediyoruz...

Ulu Önder Mustafa Kemal'in dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti Denir.”

Ne Mutlu Türküm Diyene...

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak...

Davet Metni::::::::::::::::::::

RAUF DENKTAŞ'IN KATILIMIYLA LOZAN'A

İstiklal Savaşımızla elde ettiğimiz ve Lozan’da Gazi Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa önderliğinde bütün dünyaya kabul ettirdiğimiz kazanımlar, son yıllarda Batılı devletler tarafından yeniden tartışma gündemine getirilmiştir. Milli devletimizin Ermeni ve Rum soykırımlarıyla kurulduğu türünden safsatalar, vatan toprağımızda kurulan kimi üniversitelerimizde bile yankı bulabilmektedir.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu hakkında İsviçre’nin Zürich Savcılığının açmış olduğu soruşturmadan hareketle, Türk aydınına karşı bir sindirme kampanyası yürütülmüştür.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Lozan’da ve Bern’de Ermeni soykırımı iddialarının “uluslararası bir yalan” olduğunu açıkladığı basın toplantıları ise örtbas edilmiştir.

Batılı emperyalist merkezler, psikolojik savaşın piyonlarını üzerimize sürerken, Türkiye’nin Namık Kemal’lerden Mustafa Kemal’lere uzanan devrimci aydın geleneğini susturma ve bastırma çabası içindedirler.

Bu koşullarda, İstiklal Savaşımızın ve Lozan’ın bize bıraktığı o büyük mirası savunma kararlılığımızı bütün dünyaya göstermek durumundayız. En önemlisi, milletimizin özgüvenini güçlendirmektir.

Bu görev bilinciyle, Lozan Antlaşması’nın 82. yıldönümüne rastlayan 22-23-24 Temmuz 2005 tarihlerinde, milletimizin “bağımsız ve hür yaşama” iradesini bütün dünyaya duyurmak ve halkımızın direncini ateşlemek için “Lozan 2005”i düzenlemiş bulunuyoruz.

İsviçre’nin Lozan ve Zürich kentlerinde gerçekleştireceğimiz bu etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ile birlikte. vatanımızı ve milli devletimizi savunma kararında olan farklı partilerden seçkin politikacılarımız, sivil ve asker aydınlarımız, sanatçılarımız, bilim adamlarımız, sendika ve kitle örgütü yöneticilerimiz katılacaklardır.

Milletimizin bağımsızlık tarihine yeni bir sayfa ekleyecek olan “Lozan 2005”e katılarak güç vermenizi diliyoruz.

Saygılarımızla


Ferit İlsever
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı
Ertuğrul Kazancı
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı
Prof. Dr. Semih Koray
İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi Başkanı

Dr. Yavuz Dedegil
Almanya Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanı

Tahsin Bayar
Almanya Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulu Başkanı

Hasan Kemahlı
Zürich ADD Başkanı

Ethem Kayalı
Bern ADD Başkanı

NOT Vatanımızı ve milli devletimizi savunma kararında olan farklı siyasi partiler ve şahsiyetler, 2005 girişiminin önderliğinde yer almak üzere davet edilmişlerdir

 

   LOZAN 2005 PROGRAMI

Tarih
22 – 23 – 24 Temmuz 2005 (Cuma, Cumartesi, Pazar)

Amaç
Lozan Antlaşması’nın 82. yıldönümünde, Batı devletlerinin yeniden gündeme getirdiği Sevr özlemine karşı, milletimizin bağımsız yaşama iradesini, Antlaşma’nın imzalandığı ülkeden Avrupa halklarına ve devletlerine bir kez daha duyurmak ve milletimizin özgüvenini güçlendirmek.
Lozan 2005 Programı (İsviçre Saatine göre)

1. Gün: 22 Temmuz Cuma

Zürich’e varış 11.15
Basın Toplantısı (Hilton Oteli) 13.00
Otele yerleşme (Hilton) ve öğlen yemeği 13.30
Zürich’te şehir turu 15.00 – 19.00
Akşam yemeği (otelde) 20.00

2. Gün: 23 Temmuz Cumartesi

Kahvaltı 09.00
Öğle yemeği otelde 13.00
Winterrthur Kurultayı (Hotel Zentrum Töss) 16.00-19.00
Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Cumhurbaşkanımız Sn. Ahmet Necdet SEZER'in Mesajı
9. Cumhurbaşkanımız Sn Süleyman DEMİREL'in Mesajı
KKTC 1. Cumhurbaşkanı Sn. Rauf DENKTAŞ'ın Konuşması
LOZAN2005 Bildirge Önerisinin gerkçesinin açıklanması
Bildirge Komitesinin oluşumu
Bildirge üzerine 1. görüşme (Siyasal Parti Temsilcileri, Eski Bakanlar, Milletvekilleri, Rektörler ve Öğretim Üyeleri, Generaller ve Subaylar, Sendika, Kitle Örgütleri ve Meslek Odaları yöneticileri, İşadamlar, Sanatçılar ve Yurtdışı Örgütleri temsilen konuşmalar.
Yemek(Winterthur) 20.00

3. Gün: 24 Temmuz Pazar

Otelde kahvaltı 07.00
Lozan’a hareket 08.00
Yürüyüş toplanma yerine varış ve buluşma (Chataeu d`Ouchy) 11.00
Miting 11.30
(Lozan görüşmelerinin yapıldığı Beaurivage Palace önünde, La Place du Port)
Lozan Kurultayı (Beaurivage Palace) 13.30– 16 30
Bildirge üzerine 2. görüşme
Bildirge Komitesi adına Bildirgenin son içeriğiyle açıklanması, kabulü ve ilanı
Akşam yemeği 17.30
Cenevre’ye hareket 19.30
Kalkış ( Türkiyeye Hareket) 21.50
 
LOZAN2005 Eylemine Katılanların Tüm Lİstesi
İsimler Soyadına Göre Alfabetik Dizilmiştir


Abdülkadir  Altınçekiç
Avukat

horizontal rule

Prof. Dr. Atilla   Altunel
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Lamia  Altunel

horizontal rule

Yrd. Doç. Dr. Murat  Argon
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

E. Tuğg. İsmail  Arıcı

horizontal rule

Haşmet  Atahan
68'liler Vakfı Eski Başkanı

horizontal rule

Mihrinev  Atay
Fransızca Öğretmeni

horizontal rule

Orhan  Ayber
İzmir İnşaat Müh. Odası Eski Başkanı

horizontal rule

Mustafa   Aynur
İnşaat Mühendisi

horizontal rule

Prof. Dr. Hulki  Başaloğlu
Adnan Menderes Ü.Tıp Fak. Öğretim Üyesi

horizontal rule

Dr. Zerrin  Başer
Yüksek İdeal Yolcuları Platformu Adına

horizontal rule

Prof. Dr. Ferit Hakan   Baykal
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Hacı Mehmet  Bayraktar
İş Adamı

horizontal rule

Tülay  Bekar
Ulusal Bağımsız Kadın Avukatlar Grubu Temsilcisi

horizontal rule

İbrahim   Benli
İşadamı

horizontal rule

Oğuzhan  Beyaz
Takvim Gazetesi Gen. Yay.Yön.(Basın
Prof. Dr. Zekeriya  Beyaz
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi

horizontal rule

Ahmet  Biber
ADD Artvin Şube Başkanı

horizontal rule

Servet   Bora
Eski Senatör, Avukat

horizontal rule

Mustafa   Bozbey
Nilüfer Belediye Başkanı/Bursa

horizontal rule

Prof. Dr. Cahit   Can
A.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi, Yakın Doğu Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi

horizontal rule

Mehmet  Cengiz
Ulusal Birlik Konseyi Genel Sekreteri, Avukat

horizontal rule

Mustafa   Çağlar
Avukat

horizontal rule

Nazmi  Çakır
Nakliyeci

horizontal rule

Lütfi  Çakır
Esnaf

horizontal rule

Düzgün  Çaynak
İnşaat Mühendisi

horizontal rule

Doç. Dr. Nilgün  Çerikçioğlu
Marmara Ü.Tıp Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üy.

horizontal rule

Atilla  Çilingir
Emekli Yarbay, Kıbrıs Gazisi

horizontal rule

Yrd. Doç.Dr. Nesrin   Çobanoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Kamuran  Çolak

horizontal rule

Salih  Daşdemir
Türkiye Haber-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı

horizontal rule

Kartal Cemil  Demir
Burhaniye Ticaret Odası Eski Başkanı
Ali  Deniz
Türkiye Haber-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı

horizontal rule

Veli  Devecioğlu
Cezaevleri Eski Genel Müdürü, Avukat

horizontal rule

Vahit  Dikilitaş
İşadamı

horizontal rule

İlhan  Doğan

horizontal rule

Dr. Zafer   Doğan
ADD Çanakkale Şube Başkanı

horizontal rule

Barlas  Doğu
Hür Parti Genel Başkan Vekili, Milli Savunma Eski Bakanı

horizontal rule

Orkide  Düzkaya Gürsoy
İşletmeci

horizontal rule

Mehmet Levent  Emre
ADD Bornova Şube Başkanı

horizontal rule

Prof. Dr. Ercan   Enç
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisat Fak. Dekanı

horizontal rule

Zehra Bilge  Eray
Kıbrıs Türk Kültür Derneği İst.Şb. Başkanı

horizontal rule

Prof. Dr. Ahmet  Ercan
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Gülperi  Erdemir

horizontal rule

Nevzat  Erdemir
İzmir Barosu Başkanı

horizontal rule

Yücel  Erdener
DSP İstanbul Eski Milletvekili

horizontal rule

Mevlüt Güngör  Erdinç
Yozgat Eski Milletvekili,

horizontal rule

Umut Barış  Erdoğan
Ünal  Erdoğan
EMO İstanbul Eski Şube Başkanı

horizontal rule

Azmi  Ermiş
Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şube Başkanı

horizontal rule

İlyas Güven  Eroğlu
Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

horizontal rule

Prof. Dr. Birsen  Ersel
İ.Ü. SBF Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı Bşk.

horizontal rule

Gazi Tuğrul  Ertuğrul
Mali Müşavir

horizontal rule

Filiz  Esen
Avukat, ADD Kadıköy Şb. Y: K.Üy., İst. Ü. Mezunları der. YKÜ

horizontal rule

Hasan  Esin
Noter

horizontal rule

Can  Esin

horizontal rule

Bülent  Esinoğlu
Sanayi Eski Genel Müdürü

horizontal rule

Mehmet   Eskicioğlu
Kuvvayı Milliye Ulusal Güçler Derneği Başkanı/Denizli

horizontal rule

Atilla Hakan  Ganimgil
Sinemacı

horizontal rule

Nuran  Gökdemir
Yayıncı

horizontal rule

Mete  Göknel
BOTAŞ Eski Genel Müdürü, Kimya Y. Mühendisi

horizontal rule

Yrd. Doç. Dr. Erbil  Göktaş
Kocaeli Ü.Güzel San. Fak. Ve Tiyatro Ektinlikleri Birimi Müdürü

horizontal rule

Özden  Gönül
Eczacı, Yurttaşlık Hareketi Derneği Adına

horizontal rule

Ümit  Görker
Gazeteci
Esat   Güçhan
Tekel Eski Genel Md. MHP Eski Araştırma Md.

horizontal rule

Mehmet  Gül

horizontal rule

Abdullah  Gülgeç
İşçi Partisi Bursa İl Başkanı, Orman Y. Mühendisi

horizontal rule

Semih   Güner
Ankara Barosu Önceki Başkanı, Avukat

horizontal rule

Fatma  Güner
Emekli Öğretmen

horizontal rule

Numan  Güneş
Sanayici

horizontal rule

Ali Rıza  Güngör

horizontal rule

Yüksel  Gür
ADD Genel Yönetim Kurulu Üy., Genel Sayman

horizontal rule

Nural  Güran
Ulusal Eğitimciler Derneği Başkanı/İzmir

horizontal rule

Ahmet  Gürel
ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi

horizontal rule

Yaşar  Gürsoy
ATV Muhabir

horizontal rule

Mualla  Güven
İnsanlık Güneşi Vakfı Başkanı

horizontal rule

Zeki  Hacıibrahimoğlu
Aydınlar Ocağı Genel Sekreteri Avukat

horizontal rule

Yılmaz  Hamamcı
Burdur Ziraat Müh. Odası Bşk.

horizontal rule

Dr. Zihni  Hoşkar
Manisa Diş Hekimleri Odası Başkanı

horizontal rule

Prof. Dr. Alpaslan  Işıklı
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, YÖK Eski Üyesi
Turan   İçli
Altı Nokta Körler Derneği Genel Sekreteri/Ankara, Avukat

horizontal rule

Ferit  İlsever
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı

horizontal rule

Prof.Dr.Osman  İnci
Trakya Üniversitesi Eski Rektörü

horizontal rule

Bahar  Kabaklı
SKY TÜRK Muhabir (Basın)

horizontal rule

Alper  Kafa
Devlet Konservatuarı Mezunları Dayanışma Derneği Genel Bşk.

horizontal rule

Ekrem  Kahraman
Ressam

horizontal rule

Hayati  Kaptanoğlu
Sarıyerliler Derneği Başkanı

horizontal rule

Dr.Mehmet Oktay  Karakamışoğlu
Diş Hekimi

horizontal rule

Hüseyin   Karanlık
İP Genel Başkan Yrd., Ankara İl Başkanı

horizontal rule

Nihat   Karataş
Kırbaşı Eski Belediye Başkanı/Bursa

horizontal rule

Prof.Dr.H.Zafer   Kars
Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı

horizontal rule

Filiz  Kayaönü
Kore Dostluk Derneği Sekreteri

horizontal rule

Selami  Kayhan
Kaman Ziraat Odası Başkanı

horizontal rule

Meral   Kaynak
Eczacı

horizontal rule

Ertuğrul  Kazancı
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı

horizontal rule

Prof.Dr. Naci   Kepkep
YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü E. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çağatay  Keskinok
ODTÜ Öğretim Üyesi

horizontal rule

Süleyman  Kılıç
İş Adamı

horizontal rule

Mustafa   Kızıklı
Türk Eğitim- Sen Teşkilatlandırma Sekreteri

horizontal rule

Doğan  Kızıloğlu
Halkın Yükseliş Partisi Genel Başkan Yard.

horizontal rule

Eyüp Mehmet  Kızılok
Çatalca Ekolojik Kalkınma Derneği Bşk, İş Adamı

horizontal rule

Namık Kemal  Koç
Yeminli Mali Müşavir

horizontal rule

İrfan  Koçana
İzmir Barosu Genel Sekreteri

horizontal rule

Prof. Dr. Semih  Koray
İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi Başkanı

horizontal rule

Cemalettin   Korkut
E.Kur.Alb.

horizontal rule

Fehmi   Köfteoğlu
Gazeteci

horizontal rule

Yıldız  Köker
Avukat

horizontal rule

Güler  Köseoğlu
Emekli Eğitimci

horizontal rule

Dr. Osman   Köseoğlu
Veteriner

horizontal rule

Uğur   Kurtulan
İş Adamı

horizontal rule

Prof. Dr. Serap  Kuruca
İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Nasuh  Mahruki
AKUT Başkanı-Dağcı
Yaşar  Müjdeci
E.Korg.

horizontal rule

Yıldız   Namdar
Şehit Eşi

horizontal rule

Makbule  Nergis
Şahkulu Sultan Vakfı

horizontal rule

Yrd. Doç. Dr.Ali Rıza  Odabaşı
Adnan Menderes Ü.Tıp Fak. Kadın Hastalıkları Bl. Ana Bilim Dalı

horizontal rule

Yaşar  Okuyan
Hür Parti Genel Başkanı

horizontal rule

Doç. Dr. Pervin   Olgun
İ.Ü.İstatistik Uzm. Em. Öğr.Gör. Barem Pazar Araşt. ve Özel Eğt. Mrk. Gn. Md.

horizontal rule

Halil   Önder
ADD Eski Genel Yönetim Kurulu Üyesi

horizontal rule

Erkan  Önsel
İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı

horizontal rule

Bülent  Öz
ADD Çan Şube Başkanı

horizontal rule

Aydın  Özakın
Emekli Vali

horizontal rule

Turgut  Özbay
Atatürkçü Çizgi Platformu BKÜ, Elektrik Mühendisi

horizontal rule

Mücahit   Özdemir
Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı

horizontal rule

Prof. Dr. Coşkun  Özdemir
İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Dr.Sadık   Özen
Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi, Antalya İl Bşk.

horizontal rule

Şükran  Özen

horizontal rule

Erdoğan  Özer
Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği Başkanı
Kazım  Özok
E. Yargıç Binbaşı

horizontal rule

Hüseyin  Öztürk
Şair

horizontal rule

Erdoğan  Öztürker
Avukat

horizontal rule

Müjdat  Pehlivan
Avukat

horizontal rule

Şule  Perinçek
Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni

horizontal rule

Dr. Doğu   Perinçek
İşçi Partisi Genel Başkanı

horizontal rule

Alican  Polat
Avukat

horizontal rule

Mine  Polat
Eczacı

horizontal rule

Prof. Dr. Tülin  Sağlamtunç
Kütüphaneler Eski Genel Müdürü

horizontal rule

Nurperi  Sancak
Av.

horizontal rule

Ayşegül  Sancak

horizontal rule

Yüksel  Sarı
Avukat

horizontal rule

Gülşen   Sarı

horizontal rule

Vural  Savaş
Yargıtay Eski Başsavcısı

horizontal rule

Refik  Saydam
Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı

horizontal rule

Nusret  Senem
Ulusal Birlik Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Avukat
Prof. Dr. Nur  Serter
İstanbul Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı

horizontal rule

Mehmet  Soysal
TGRT Haber

horizontal rule

Süleyman  Sönmez
Müşavir

horizontal rule

Fatma  Sönmez
Emekli Öğretmen

horizontal rule

Ayhan  Söyler
ADD Niğde Şube Başkanı

horizontal rule

Sedat  Sözüdoğru

horizontal rule

Ganime  Şeren
ADD Bor Şube Başkanı

horizontal rule

Ali rıza  Taşdelen
ADD Paris Şb

horizontal rule

Şevket  Taşhan
İş Adamı

horizontal rule

İlmay  Teker
Diş Hekimi

horizontal rule

İsmail  Tekten
Çankaya Lisesi Müdürü/ANKARA

horizontal rule

Ayhan  Tiryaki
USİAD Gaziantep Temsilcisi

horizontal rule

Alpay  Tuğlu
Fotoğraf Sanatçısı

horizontal rule

Soley   Turgut
Bilgi-Başarı Yayınları Sahibi

horizontal rule

Mehmet  Turgut
Bilgi-Başarı Yayınları Sahibi

horizontal rule

Süleyman  Tuzcu
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı/Niğde
Dr. Erdinç   Türkcan
Türkcan Teknoloji Sistemleri Ltd. Şti. İTÜ Maslak KOSGEB

horizontal rule

Dilek  Türker

horizontal rule

Volkan   Türkyılmaz
Harita Müh.Odası Diyarbakır Şubesi YK Üyesi

horizontal rule

Prof. Dr. Atıf  Ural
Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü

horizontal rule

Cumhur  Utku
E. Albay, Ulusal Kanal Yönetim Danışmanı

horizontal rule

Prof. Dr. Ayşe  Uygur
Marmara Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Doç. Dr. Ülkü  Varlık
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi

horizontal rule

Hakkı  Yalçın
Gazeteci, Takvim Gazetesi Köşe Yazarı

horizontal rule

Mahir  Yalçınkaya
T.Mali Müş. ve Muh.Birliği Der.Genel Merkez Denetleme Kur. Bşk.

horizontal rule

Prof. Dr. Kadri  Yamaç
Gazi Üniversitesi Rektörü

horizontal rule

Prof. Dr. Tolga  Yarman
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi

horizontal rule

Prof. Dr.Şadi   Yenen
İstanbu Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

horizontal rule

Zeki  Yıldan
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

horizontal rule

Füsun   Yıldırım
Sigortacı

horizontal rule

Hıdır  Yıldız
Müzisyen

horizontal rule

Prof. Dr. Kürşat   Yıldız
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Melek  Yılmaz
ADD Denetim Kurulu Üyesi

horizontal rule

Nazmi  Yörük
Yayıncı

horizontal rule

Arif   Zengin
Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı

horizontal rule

Hasan   Zerek
İş Adamı

horizontal rule

Mehmet  Zeyrek
İst. Eğitimciler Derneği Başkanı

Homepage Atatürk Add-Tüzük Add-Yönetim  Üye Formu Faliyetler Add-Türkiye Linkler Gazete&Tv Türkei